Pokud vám naše kalkulačka povinného ručení našla levnější pojištění, než je vaše stávající, neváhejte a přejděte k novému pojistiteli. Výpověď stávající pojistné smlouvy a uzavření nové pojistné smlouvy u jiné pojišťovny je čistě administrativním úkonem a není na tom nic složitého. Jak v takovém případě postupovat?

V první řadě musíte vypovědět stávající pojistnou smlouvu. Většina povinných ručení je uzavřena na dobu 1 roku s automatickou prolongací, tzn. prodloužením. S největší pravděpodobností to bude i váš případ. Pojistnou smlouvu je pak možné vypovědět k tzv. výročnímu dni. To je datum, od kterého má být stávající smlouva prolongována, tedy datum uzavření smlouvy.

Výpověď povinného ručení musí být pojišťovně doručena nejpozději 6 týdnů před výročním dnem a v písemné podobě. Měla by obsahovat tyto náležitosti: vaše jméno a příjmení, trvalé bydliště, číslo pojistné smlouvy, datum a podpis.

Současně vraťte pojišťovně zelenou kartu a vyžádejte si potvrzení o škodním průběhu vašeho pojištění, které vám pak pojišťovna zašle nejpozději do 15 dnů.

Nejpozději do 7 dnů po skončení povinného ručení musíte uzavřít novou pojistnou smlouvu. Nejlepší je sjednat nové povinné ručení tak, aby plynule navazovalo na pojištění původní. Nepojištěné vozidlo totiž nesmí být provozováno, přičemž za provozování se považuje i ponechání vozidla na veřejně přístupné komunikaci.

Pokud do doby, kdy budete uzavírat novou pojistnou smlouvu, nebudete mít k dispozici potvrzení o škodním průběhu předchozího pojištění, nový pojistitel vám stanoví lhůtu pro jeho dodatečné doložení.

KALKULAČKA POVINNÉ RUČENÍ