Různé pojišťovny mají pro výpočet sazeb povinného ručení pro jednotlivé řidiče různé metodiky a používají vícero segmentačních schémat, aby dosáhli více různých cílů, tedy uspokojení individuálních potřeb svých klientů.

Naše kalkulačka povinného ručení dokáže velké množství složitě vypadajících nabídek a segmentačních schémat porovnat a sdělit výsledek. Co naše kalkulačka započítává?

  • Charakteristiky vozidla. Např. stáří vozidla, kubaturu motoru, účel ke kterému je vozidlo používáno apod.
  • Charakteristiky řidiče. Např. bydliště, věk, povolání apod.
  • Škodní historii řidiče. Pokud řidič jezdí bez nehod, zakalkuluje bonus. V případě občasných nehod nalezne pojistitele, který je při hodnocení škodní historie řidiče shovívavější, příp. ji nesleduje důsledně.
  • Aktuální změny nabídek. Zohledňuje např. akční nabídky pojišťoven. Samozřejmě jen do té míry, nakolik jsou pojišťovny sdílné. V případě některých pojišťoven se totiž o nějaké akční slevě dozvíte kolikrát až při osobní schůzce s pojišťovacím poradcem. Pokud ovšem pojišťovna tyto informace netají, pak je naše kalkulačka zohlední.
  • Jiná pojištění mající vliv na cenu povinného ručení. Zohlední možnosti sjednání jiných pojištění, na základě čehož můžete u dané pojišťovny získat slevu na povinném ručení.
KALKULAČKA POVINNÉ RUČENÍ